Overige calamiteiten

Wij staan ook voor u klaar voor alle overige calamiteiten die zich voordoen. De afgelopen jaren zijn wij voor verschillende calamiteiten opgeroepen. U kunt hierbij denken aan:

  • Storm(schade)
  • Veranderde conditie van dijken
  • Obstakels, zoals takken/bomen op de weg

Bij calamiteiten staan wij, voor zowel particulieren als bedrijven, dag en nacht voor u klaar. U kunt ons 24/7 bereiken op: 06-54392031

Scheur in dijk Hazerswoude-Rijndijk

Op 19 december 2018 kregen wij een telefoontje van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In een dijk van 400 meter in Hazerswoude was een grote scheur ontdekt. Deze scheur bleek na metingen 160 meter lang te zijn. Langer dan eerst werd gedacht. De dijk was door de scheur zodanig beschadigd dat de hij kon doorbreken en er moest direct actie worden ondernomen.

Er was tijdsdruk, want als de dijk door zou breken, was de schade niet te overzien. Er werd een plan van aanpak opgesteld en er moesten voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Ons voorstel was om de onderliggende dijksloot met zand te dempen en het dijklichaam met circa 50 cm zand te verstevigen. Dit in eerste instantie over een lengte van 250 meter, om vervolgens na overleg op zaterdag 22-12 de verzwaring uit te breiden tot 400 meter.

Er werden metingen verricht om de dijk in de gaten te houden en er werden drainages en pompen geplaatst om water tijdelijk naar andere gebieden over te pompen om zo de druk op de dijk te verlichten. In totaal was er 7000  zand nodig. 7000  zand staat gelijk aan 9.800.000 kg, wat ongeveer gelijk staat aan 300 ritten met vrachtwagens/ tractoren.

Ruim een week lang is er dag en nacht heel hard gewerkt met graafmachines en tractoren om de dijk op een stabiel niveau te krijgen. Ondanks de kerstvakantie werd iedereen opgetrommeld om te komen werken en collega bedrijven werden ingeschakeld om de klus te klaren. 

Wij zijn trots dat we na een aantal spannende dagen de dijk stabiel hebben gekregen en een doorbraak is voorkomen.

Meer lezen?

Ons uitgebreide verslag kunt u hier lezen.

Verschillende lokale media hebben over deze gebeurtenis geschreven. Nieuwsartikelen zijn te lezen op Omroep West  en Nieuws op Beeld