Baggeren

Wat is bagger?

Bagger (ook wel baggerspecie genoemd) is een soort slip dat ontstaat doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren zich vastzetten op de bodem van waterdoorgangen. Dit is een natuurlijk proces en groeit jaarlijks met enkele centimeters.

Wat houdt baggeren in?

Watergangen voeren water af. Een teveel aan bagger belemmert de doorstroming. Om de doorstroming van watergangen te garanderen moet de bagger van tijd tot tijd worden weggehaald. Daardoor blijft de waterdiepte op het juiste niveau en wordt wateroverlast voorkomen.

Ook zorgt het baggeren ervoor dat de waterkwaliteit verbeterd. Er komt meer zuurstof en (zon)licht in het water wat goed is voor de planten en (water)dieren.

De beste tijd om te baggeren is van juli t/m februari vanwege de Flora- en Faunawet.

Waar gaat de bagger naar toe?

De vrijgekomen bagger kan worden gebruikt voor het ophogen van een oever. Bij een grote hoeveelheid bagger kan er een baggerdepot worden opgezet of vervoerd worden naar een bestaand depot. Een baggerdepot is bedoeld om tijdelijk een hoeveelheid bagger in op te slaan, te laten drogen en rijpen. De overgebleven bagger kan vervolgens als grond worden gebruikt. Zo kent men waardevermeerdering toe aan het product.

Als de bagger niet gebruikt kan worden, wordt het afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.