Noodpompen

Bij hevige regenval of noodweer kan er wateroverlast ontstaan. In ernstige gevallen kan dit leiden tot bijvoorbeeld overstromingen of een dijkdoorbraak. Om dit te voorkomen gaan we op afroep de wateroverlast te lijf in de gebieden waar dat nodig is. Wij beschikken over meerdere soorten waterpompen.

De grootste pomp pompt 30.000 liter water weg per minuut of te wel 500 liter per seconde. Dit komt neer op 4 tot 5 volle badkuipen per seconde. Deze pompen zijn in een uur op te bouwen (excl. reistijd) en worden aangedreven door middel van een eigen motor of tractor. Uiteraard zijn deze pompen ook voor ander werk te gebruiken.

Onze waterpompen kunnen worden ingezet voor:

  • Hoogwaterbestrijding (noodpompen)
  • Waterbeheersing
  • Drainage
  • Droog houden van (bouw)putten

Bij calamiteiten staan wij, voor zowel bedrijven als particulieren, dag en nacht voor u klaar. U kunt ons 24/7 bereiken op: 06-54392031

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@servicedienstreeuwijk.nl of bellen naar 0182-395094