Natuuroevers

Natuurvriendelijke oevers (nvo’s) zijn er in vele uitvoeringen en soorten. Er zijn een aantal punten belangrijk om vooraf bij stil te staan:

  • Is de oever voor flora of voor flora en fauna?
  • Hoe is de windaanval?
  • Wat is de strijklengte van de golf(aanslag)?
  • Wat is de plaatselijke waterdiepte?
  • Wat is de plaatselijke grondsoort?

Deze bovenstaande punten zijn belangrijk om te beslissen om wat voor oever het gaat, welke materialen geschikt zijn en wat de duurzaamheid van de oever is. Om goed advies te geven is vooronderzoek nodig. Ook de situatie ter plaatse bekijken is essentieel om een goede en deugdelijke kans van slagen te garanderen. Bij grote wateroppervlaktes is het raadzaam om een vooroever of golfbreker te plaatsen om zo de duurzaamheid van de natuuroever te verlengen.

Materialen

Er zijn verschillende soorten materiaal keuzes:

  • Vuren palen
  • Vuren palen met schotten
  • Vuren palen met rijshout

Zowel kunststof als hardhout behoren ook tot de mogelijkheden maar deze zijn minder milieuvriendelijk.

Daar waar mogelijk gebruiken wij het liefst gebiedseigen materialen om zo ”werk met werk” te maken: het hergebruiken van materialen en hierdoor win-win situaties te creëren. 

Duurzaamheid

De duurzaamheid van de natuuroevers is afhankelijk van het materiaal en onderhoud. Voornamelijk het onderhoud heeft de bepalende factor in de duurzaamheid.

Bij goed onderhoud kan de oever tientallen jaren mee gaan. Bij te weinig onderhoud aan de oever neemt de natuur letterlijk de oever weer over en takelt het af, totdat er niets meer over blijft.

Aandachtspunten zijn abiotische factoren zoals de verandering van de waterkwaliteit en invloed van ganzen en/of muskusratten. Om ganzen te weren kan er gaas geplaatst worden op de natuuroever. Voor muskusratten moet er een muskusrattenbestrijdingsdienst ingeschakeld worden.